Tike jongerentherapie header

Nieuw: Nu ook voor 18 tot 23 jarigen!!!

Tika is een praktijk voor integratieve kinder- en jongerentherapie (ook 18+ers), behandeling en ouderbegeleiding, met een specialisatie op het gebied van angst.

In de praktijk worden kinderen, jongeren en 18+ ers geholpen om weer in hun kracht te staan en hun eigen oplossing te vinden.

Kinderen, jongeren en 18+ers weten vaak (bewust en onbewust) heel goed wat het probleem is en zij zijn prima in staat om met behulp van eigen kracht- en hulpbronnen een eigen oplossing te vinden. Juist omdat ze met hun eigen wijsheid een oplossing vinden, werkt die het beste.

Tika helpt o.a. bij:

 • Complexe problematiek - soms is de achterliggende oorzaak nog onbekend;
 • Meerdere problemen - soms is nog onduidelijk welke hulp nodig is;
 • Dwanghandelingen en rituelen;
 • Automutilatie (snijden);
 • (Echt)scheidingsproblematiek;
 • Angsten;
 • Gedragsproblematiek;
 • Boosheid;
 • Rouwverwerking
 • Eetproblematiek;
 • Suïcide gedachten en gedragingen;
 • Pestproblematiek;
 • Slaaprpoblemen;
 • Hooggevoeligheid / hoog-sensitiviteit;
 • Het leren omgaan met 'drukte' en 'onrust' (ADHD);

Kernwaarden Tika:

Tika hanteert de kernwaarden Kwaliteit, Respectvol, Coöperatief, Betrouwbaar en Pragmatisch in al haar handelen en dienstverlening.

Missie en Visie:

Missie:
Tika helpt kinderen, jongeren en 18+ers die last hebben van angst en dwang, om zich weer vrij en gelukkig te kunnen voelen door meer controle over hun leven te krijgen.

Visie:
Tika helpt door problemen op een begrijpelijke en inzichtelijke manier opnieuw te presenteren, zodat kinderen, jongeren en 18+ers leren zelf hun problematiek aan te pakken en op te lossen.