Tike jongerentherapie header

Nieuw: Nu ook voor 18 tot 23 jarigen!!!

Tika is een praktijk voor integratieve kinder- en jongerentherapie (ook 18+ers), behandeling en ouderbegeleiding, met een specialisatie op het gebied van angst en dwang.

In de praktijk worden kinderen, jongeren en 18+ ers (4-23 jaar) geholpen om weer in hun kracht te staan en hun eigen oplossing te vinden.

Kinderen, jongeren en 18+ers weten vaak (bewust en onbewust) heel goed wat het probleem is en zij zijn prima in staat om met behulp van eigen kracht- en hulpbronnen een eigen oplossing te vinden. Juist omdat ze met hun eigen wijsheid een oplossing vinden, werkt die het beste.

Tika helpt o.a. bij:

 • Complexe problematiek - soms is de achterliggende oorzaak nog onbekend;
 • Meerdere problemen - soms is nog onduidelijk welke hulp nodig is;
 • Dwanghandelingen en rituelen;
 • Automutilatie (snijden);
 • (Echt)scheidingsproblematiek;
 • Angsten;
 • Gedragsproblematiek;
 • Boosheid;
 • Rouwverwerking
 • Eetproblematiek;
 • Suïcide gedachten en gedragingen;
 • Pestproblematiek;
 • Slaaprpoblemen;
 • Hooggevoeligheid / hoog-sensitiviteit;
 • Het leren omgaan met 'drukte' en 'onrust' (ADHD);

U kunt niet bij Tika Kindertherapie terecht wanneer er sprake is van:
- een IQ van onder de 80;
- kinderen jonger dan 4 jaar;
- psychose, ernstige verslavingsproblematiek of ernstige aggressieproblematiek;

Kernwaarden Tika:

Tika hanteert de kernwaarden Betrokken, Respectvol, Coöperatief/Samen en Pragmatisch in al haar handelen en dienstverlening.

Missie en Visie:

Missie:
Tika helpt kinderen, jongeren en 18+ers (4-23) die last hebben van angst en dwang, om zich weer vrij en gelukkig te kunnen voelen door meer controle over hun leven te krijgen.

Visie:
Tika helpt door problemen op een begrijpelijke en inzichtelijke manier opnieuw te presenteren, zodat kinderen, jongeren en 18+ers leren zelf hun problematiek aan te pakken en op te lossen.

Juist omdat kinderen en jongeren het verschil maken in de wereld, voelt Tika Kindertherapie zich betrokken bij kinderen en jongeren.

Tika Kindertherapie behandelt kinderen en jongeren respectvol door het kind en/of de jongere te helpen om met behulp van hun eigen kracht- en hulpbronnen een eigen oplossing te vinden (coöperatie/samen).

In die gevallen waarin het opheffen van de problematiek (nog) niet mogelijk is, wordt de nadruk gelegd op het versterken van de persoonlijke weerbaarheid en maatschappelijke participatie (pragmatisch omgaan met de klacht – wat kan (nog) wel?).