Integratieve kinder- en jongerentherapie is een kortdurende therapievorm. Zowel kinderen/jongeren/18+ers als ouders worden geholpen bij het verminderen en/of oplossen van hun problemen. Door de problemen op een begrijpelijke en inzichtelijke manier opnieuw te presenteren, leren kinderen, jongeren en 18+ers zelf hun problematiek aan te pakken en op te lossen. Daar waar dat niet mogelijk is, worden kinderen, jongeren en 18+ers geholpen in het meer helder maken van de onderzochte problematiek door te kijken naar patronen (diagnostisch beeld) zodat er meer begrip en acceptatie kan komen voor de problematiek.

Alle levensgebieden komen aan bod en er wordt gekeken naar gedrag, gedachten, emotie, lijf, systeem en wereldbeeld. De therapeut werkt met alle materialen en interventies die voor handen zijn.

Omdat het regelmatig gaat over risicovolle, complexe en/of meervoudige problematiek, waarbij nog niet altijd duidelijk is wat het achterliggende probleem is of welke hulp nodig is, wordt er gedurende de therapie standaard samengewerkt met een gedragswetenschapper (WO) voor een bredere blik. Ook wordt er veelvuldig samengewerkt met gemeenten, scholen en andere zorgverleners om de problematiek multidisciplinair aan te kunnen pakken.  

Specialisatie: Angst en Dwang/Rituelen

Kinderen, jongeren en 18+ers die last hebben van angst, voelen zich vaak door deze angstgevoelens overvallen en raken zo hun gevoel van controle kwijt.

Soms ontwikkelen ze hierdoor gewoontes (bv rituelen, dwang, eetstoornis) om met dit gevoel van verlies van controle om te gaan. Anderen proberen de situatie gedeeltelijk of in zijn geheel te ontwijken (bv faalangst, sociale isolatie, suĂŻcide), of gaan zich bijvoorbeeld boos of anders gedragen (bv claimen, pesten, vechten).

Tika helpt kinderen,  jongeren en 18+ers die last hebben van angst om zich weer vrij en gelukkig te voelen door meer controle over hun leven te krijgen.

Hierdoor kan het kind/jongere/18+er:

  • Weer gezonder omgaan met eten
  • Zich vrijer ontwikkelen
  • Zin krijgen in het leven
  • Deelnemen aan sociale activiteiten
  • Nare herinneringen verwerken
  • Weer lekker slapen
  • Omgaan met dieren
  • Lekkerder in zijn/haar vel zitten
  • Het thuis weer gezellig hebben

EMDR

Soms gebeurt er iets waaraan je telkens maar weer moet terugdenken: iets dat je zelf hebt gezien of hebt meegemaakt (bijvoorbeeld een ongeluk of brand, of iets anders). Dit kan kortere of langere tijd geleden zijn.

De herinnering aan deze (of meerdere) gebeurtenis(sen) kunnen zeer emotioneel en vervelend zijn. Als de herinnering aan de gebeurtenis(sen) nog steeds negatieve gevoelens oproept, betekent dit dat je deze gebeurtenis(en) nog niet hebt verwerkt.

EMDR is een effectieve interventiemethode om deze 'nare' herinneringen alsnog te verwerken. De negatieve lading die aan de herinnering 'kleeft' wordt hierdoor verminderd.

EMDR kan tijdens een therapietraject worden ingezet, maar kan ook als separate behandeling worden aangeboden.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?

De therapeut zal aan je vragen om je de gebeurtenis te herinneren, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces gestart. De therapeut zal je vragen om een plaatje te maken van het naarste moment van de herinnering en je daarop te concentreren, in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal zal dat een koptelefoon zijn waarbij geluiden afwisselend links en rechts worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen waar de therapeut je zal vragen wat er in je gedachten naar boven komt. EMDR brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden en gevoelens op gang. Veelal verandert er wat. EMDR is succesvol als alle negatieve lading van de herinnering is verdwenen.