Kinder- en jongerentherapie 18+ers en ouderbegeleiding

  • Intakegesprek: kosteloos en vrijblijvend
  • Oudergesprek: 135 euro (incl btw)
  • Kind-/jongeren/18+er sessie: 135 euro (incl. btw)

Extra mogelijkheden

  • Gesprek thuis / observatie: 135 euro per uur (incl. btw)
  • Gesprek op school / observatie: 135 euro per uur (incl. btw)

EMDR

  • Losse EMDR sessies: 135 euro (incl. btw)

Betalingen

Trajecten bij Tika Kinder- en Jongerentherapie kunnen zowel particulier als via een beschikking plaatsvinden.
Voor 18+ers zijn alleen particuliere trajecten mogelijk.

Tika heeft een zorgcontract met de Regio Food Valley (gemeente Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel) en de Regio Arnhem (gemeente Wageningen).

Dat betekent dat bij een indicatiestelling (verwijsbrief huisarts, POH of beschikking van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdconsulenten of Toegangsteam Jeugd) u bij uw gemeente voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de Wet Jeugd.

De enige uitzondering hierop is als een afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgebeld. De rekening voor die (niet gehouden sessie) gaat dan naar ouders (of de 18+er) toe. (Dit betekent ook dat als een kind/jongere/18+er ziek wordt op de dag van de sessie en daardoor niet kan komen, er helaas een rekening zal worden gestuurd).

Voor losse sessies of no-show geschiedt betaling uitsluitend via de bank. U krijgt een factuur toegezonden die u binnen 14 dagen na dagtekening dient te voldoen.

Bankrekeningnummer (IBAN): NL75 RABO 0107 3284 29

Verzekering:

Zorgverzekeringen vergoeden mogelijk (een gedeelte van) de kosten als u aanvullend verzekerd bent. Tika Kindertherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT. Op de website van de vereniging kunt u zien van welke zorgverzekeraars bekend is dat zij sessies van VIT-therapeuten (gedeeltelijk) vergoeden, maar informeer altijd bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.

In verband met de accreditering van Tika Kindertherapie zijn eventuele vergoedingen uitsluitend mogelijk voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-23 jaar.